Salgsbetingelser - MIK Marketing

Robust Theme

Salgsbetingelser

Kjøps-, bruks- og tjenestevilkår hos MIK Marketing

Salgsbetingelser

Kjøps-, bruks- og tjenestevilkår hos MIK Marketing

 

Disse vilkårene gjelder mellom kunde/besøkende og MIK Marketing AS. Følgende vilkår, sammen med personvernerklæringen, regulerer bruken av MIK Marketings digitale produkter og innhold.

Avtalen består av disse vilkårene, og opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende.  

Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne avtalen. Du forstår også at du er utelukket fra å bruke mangel på lesing og/eller forståelse av disse betingelsene som forsvar mot brudd på noen av disse fra din side.
 
Dersom noe er uklart, uforståelig eller du har spesifikke spørsmål angående innholdet i disse vilkårene, ta kontakt på epost; [email protected] og merk den med «Vilkår» i emnefeltet.
 
Ved å bruke vårt nettsted og/eller kjøper/laster ned våre produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene og betingelsene som beskrives i dem.
Dersom du ikke er enig i vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke våre nettsteder eller kjøpe/laste ned bedriftens produkter.

 

Parter

Selger er MIK Marketing AS (heretter kalt selger).  
 
Org. nr.: 920 459 269
Kjøper er deg som foretar bestillingen/nedlastingen (heretter kalt kjøper) enten det er snakk om gratis eller betalte nettbaserte produkter/tjenester.

  

Nettbaserte produkter og tjenester

Eksempler på digitale gratis produkter er minikurs, webinarer, PDF’er etc. Som er tilgjengeliggjort på www.mikmarketing.no 
Betalte produkter kan være for eksempel nettkursene «Din guide til Facebookannonsering» og «Nettkurs i Google Ads – Performance Max».
 
Disse er til din egen bruk og skal ikke videredistribueres på noen måte.  
 

Forventinger og ansvar angående tjenester/produkter:

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget firma og implementere det som læres.
 
Kjøper forstår at MIK Marketing AS eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for produktet/tjenestens egnethet for deg og din bedrift, eller endringer i din omsetning/inntekter/utgifter som følge av din bruk eller mangel på bruk av våre verktøy og metoder, og gir ingen garantier om vekst eller suksess for din bedrift.  
 
Dette gjelder også tips og råd som gis i gratis ressurser. 
 

Lisens og bruk

Varighet på din tilgang til nettbasert kursinnhold som kjøpes på nett er beskrevet for hvert enkelt produkt ved kjøp. For eksempel så har man tilgang til kursinnhold i 1 år fra kjøpsdato ved kjøp av nettkursene "Din Guide til Facebookannonsering" og "Nettkurs Google Ads - Performance Max" .

Når du kjøper eller laster ned våre produkter, har du kun lov til å gjøre dette med formål å bruke innholdet til din personlige bruk og referanse. Du godtar at du ikke under noen omstendigheter skal bruke eller tillate bruk av våre produkter til noe annet formål.

 

For å unngå tvil: Du skal ikke kopiere, selge, dele videre, videresende, leie ut eller på noen måte distribuere noen av våre produkter – enten betalt eller ubetalt. 

Du samtykker i å kompensere oss for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av brudd på disse vilkårene. Du samtykker også til å ikke bruke vårt innhold og produkter på en måte som kan være skadelig for oss eller vårt omdømme. 
 
Du må være 18 år for å kjøpe våre produkter og tjenester. Om du er under 18 år og ønsker å kjøpe våre produkter må det skje enten via foresatte eller verge, eller med foresattes/verges skriftlige samtykke.

 

Intellektuell Eiendom

Produktene og innholdet – endret eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være selgers eksklusive eiendom.

Alt innhold undervist av og veiledet fra MIK Marketing AS er beskyttet av åndsverkloven og skal på ingen måte re-distribueres.
 
Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av oss eller forsøke å kreve opphavsrett til våre produkter og vårt innhold.
 

Pris og Betaling 

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. I særskilte tilfeller kan kunde avtale betaling via faktura. Dette må avtales i hvert tilfelle.

Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Priser oppgis pr. produkt/tjeneste på salgssidene våre. 

 

Angrerett

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist fra kjøpstidspunkt gjelder for alle betalte nettkurs. Forespørsel må sendes innenfor de første 14 dagene etter kjøp; via e-post. [email protected]

MIK Marketing AS gir ingen garantier for produktets egnethet eller oppnåelse av dine mål for egen bedrift.  

 

Mislighold og Ansvar 

Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har firmaet rett til å trekke tilbake dine tilganger til kursene (portalen og Facebookgruppen) uten nærmere advarsel og kreve kompensasjon for eventuelle tap som resultat av uvedkommende delinger av materiellet i våre gratis og betalte produkter. 

 

Force majeure 

Ved alvorlige, uforutsette hendelser som på ingen måte kunne forventes eller forhindres av kunden eller MIK Marketing, og som forhindrer en eller begge parter i å fullføre avtalen som er inngått, gjelder utsettelse av inngått avtale unntatt betalingsplikten.

Dette kan for eksempel dreie seg om alvorlig sykdom, krigserklæring, jordskjelv eller andre naturkatastrofer eller globale kriser som forhindrer at arbeidet kan bli gjennomført overhodet.

Den part som blir forhindret av gjennomføring av avtalen skal da gi den andre part tilstrekkelig informasjon uten unødvendige forsinkelser, slik at vedkommende part kan få oversikt over tap og konsekvenser for egen del. Dersom force majeure situasjonen er langvarig, fristilles MIK Marketing fra sin leverings- og/eller erstatningsplikt.

 

Forbud mot offentlig sverting. 

Dersom det skulle oppstå en tvist mellom deg som kunde og oss som selger, inkluderer disse vilkårene et krav om at den eneste arenaen for å løse en slik tvist er kommunikasjon mellom partene. Ikke på noe tidspunkt – før, under eller etter tvisteløsning – er det akseptabelt å delta i en type oppførsel eller kommunikasjon med en tredjepart, på sosiale medier, offentlig eller privat som vil medføre offentlig sverting av selger.

Konfidensialitet 

Deltagelse i programmer og nettkurs/webinarer kan medføre at du vil kunne få informasjon om MIK Marketing AS, andres bedrifter, eller personlige forhold.

Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette. Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater. 

 

Endringer   

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet.  Endringer i vilkårene gjelder bare for program/kurs som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.  

 

Generelt 

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg som kunde og oss som selger for levering av nedlastbare digitale produkter, nettkurs og gratis webinarer/minikurs, uansett kommunikasjonsarena (epost, online kurs, medlemsportal, fellesskap, nettmøter mm) og skal erstatte tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte.

Svikt fra selger med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene skal på ingen måte anses som et avkall på noen av disse betingelsene.

Dersom en enkelt bestemmelse i vilkårene eller personvernerklæringen ikke lar seg gjennomføre, vil ikke dette gå utover noen av de andre bestemmelsene og vilkårene.

Disse vilkårene og betingelsene, din aksept av disse og vårt forhold til deg, samt et hvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med Norsk lov.

Skulle du ønske å sende inn en klage på bedriftens håndtering av disse vilkårene, send din klage på epost til [email protected]

Dersom det ikke er mulig å løse konflikten på denne måten og du som kunde vil sende inn klage til et klageorgan, finner du hvordan du kan gjøre dette hos Forbrukertilsynet HER.

 

Kontakt: 

MIK Marketing AS

Nordmoveien 22, 8618 Mo i Rana. Norge

Org.nr.: 920 459 269

Epostadresse: [email protected]  

 

Sist endret: 12. oktober 2023 

 

© 2023 MIK Marketing. All Rights Reserved

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.