{ "Description": "Verifikasjonsfil for domeneeierskap for Microsoft 365 – sted i nettstedsroten", "Domain": "mikmarketing.no", "Id": "d3c874ab-10db-4782-b9a1-fcd47570b8f0" } Reiseliv - MIK Marketing

MIK Marketing er spesialisert innen reiseliv.

Basert på kompetanse og erfaring innen både reiseliv og markedsføring kan jeg tilby løsninger som tilpasset reiselivet. Sammen kan vi sette opp skreddersydde kurs eller workshops for reiselivsbransjen.  En bransje som har helt andre muligheter og utfordringer enn andre bransjer. 

«Reiseliv og markedsføring er fagområder som er konstant i endring, og at det ikke er lett å henge med i svingene i en hektisk arbeidshverdag skjønner jeg godt. Jeg ønsker derfor å være en støttespiller for at du skal nå dine mål og skape suksess for din bedrift!»

Å ha forståelse og kompetanse innen digital markedsføring er ekstremt viktig for reiselivsbransjen og det krever kontinuerlig strategis arbeid for å lykkes. Reiselivsnæringen er en ekstremt konkurranseutsatt og global næring. Og dette må din reiselivsbedrift være bevisst på når du skal få dine tjenester synlig

De reisende bruker digitale kanaler blant annet for inspirasjon, innhenting av informasjon, booking/bestilling, kommunikasjon med bedriftene og for å dele sin opplevelse underveis og etter sin reise. Det er viktig for deg som reiselivsbedrift å være bevisst på hvor dine potensielle kunder befinner seg på nett og hvordan du skal kommunisere med dem der de er. Og det er dette jeg ønsker å bidra til å hjelpe deg og din bedrift med. Enten du er en enkeltbedrift, et bedriftsnettverk eller en hel destinasjon/region.