mar 28

Facebook vil fjerne nyhetsfeeden.

Hva gjør du som bedrift hvis nyhetsfeeden forsvinner fra Facebook?

Dette er faktisk en reell problemstilling. For det har altså kommet informasjon om at Facebook planlegger å fase ut selveste nyhetsfeeden.

Mari Smith (som anses for å være en av de fremste Facebook-ekspertene i verden) har publisert informasjon om dette på sin Facebookprofil, samt at hun og presenterte dette under konferansen «Social Media Marketing World» i San Diego i forrige uke. Noe som skapte mange reaksjoner og sjokkerte mange av tilskuerne.  

Og dette er en nyhet hun har fått fra Chris Cox, en av personene som har vært sentral i utformingen av nyhetsfeeden, og som nå forlater Facebook.

Men nyhetsstrømmen vil antagelig ikke forsvinne helt. Endringer vil skje gradvis fremover i løpet av et års tid. Og en form for «feed» vil nok fremdeles være der, men da en helt annen versjon enn den vi kjenner i dag, kanskje med hovedfokus på grupper.

Foreløpig er det ingen grunn til akutt «panikk» her. Men det er uten tvil smart å begynne å tenke på videre strategi og venne oss til tanken om et Facebook uten nyhetsfeeden som vi kjenner den i dag.

For dette er essensielt når man bruker sosiale medier som markedskanal, at du må være tilpasningsdyktig. Endringer skjer hele tiden og enkelte endringer har stor betydning for dagens vaner og måter å jobbe på.

Nok et skritt i en retning av et nytt Facebook.

Også i fjor gjorde Facebook relativt store endringer. Da i retning av at de ønsket at folk skulle ha meningsfulle relasjoner og samtaler på Facebook. Facebook hadde fått tilbakemelding om at brukerne ville ha mindre støy og spam fra kommersielle aktører. Innlegg fra familie og venner har derfor blitt prioritert høyere enn innlegg fra bedrifter og media. Det har det siste året blitt viktigere med annonsering for å bli synlig som bedrift (som og da resulterte i dyrere annonser). Og det har blitt enda viktigere at bedrifter jobber med å skape relasjoner, tillit og engasjement blant sine følgere på Facebook.

Så hvordan bør du jobbe med Facebook fremover?

Annonsering vil jo selvsagt fremdeles være en vei til å nå ut til dine følgere og potensielle kunder. Det fins jo en rekke plasseringer hvor dine annonser kan være synlig utenom nyhetsfeeden. Og at det vil være mulig å velge den «nye» feeden som plassering er vel ikke usannsynlig det heller.

Mari Smith´s fire sentrale råd til hvordan man kan bruke Facebook uten nyhetsfeed er:

Bruk Stories (Organisk og betalt). Dette er utrolig stort både på Facebook og Instagram, og dette formatet vil fortsette å vokse. Facebook og Instagram Stories alene har godt over 800 millioner daglige brukere (Statista, januar 2019). Og Mark Zuckerberg har selv gjort det klart flere ganger at de kommer til å satse knallhardt på stories framover.

Bruk video (organisk og betalt). Video er effektivt på Facebook nå og vil fortsette å være det. Bruk det både i stories, i grupper og i form av annonsering. Live-funksjonen er og en viktig brikke for å oppnå engasjement og rekkevidde.

Bruk Facebook-grupper. Dette er allerede et fokusområde for Facebook og det fins jo mulighet for firmasider å delta i grupper og for å knytte grupper til din Facebookside. Og som nevnt så ryktes det om at kanskje det som vil bli fremtidens «nyhetsfeed» er en feed som har hovedfokus på nettopp grupper.

Bruk direktemeldingsfunksjoner og Chatbots. Stadig flere foretrekker å kommunisere i sosiale medier gjennom direktemeldingsfunksjonene. Bruken av direktemeldinger har vært større enn bruken av nyhetsfeed i flere år, og det fins jo allerede mulighet for annonsering i Messenger. Så det vil være gunstig for bedrifter å bruke direktemeldingsfunksjonen – både på Facebook (Messenger) og på Instagram til kundedialog, til å generere leads og for annonsering.

De som vil lykkes i tiden som kommer er de som tenker i andre baner enn kun nyhetsfeeden når de jobber med Facebookmarkedsføring. Å basere seg på Facebook utelukkende som gratis markedskanal fremover blir og veldig vanskelig. Facebook har siste året blitt mer «pay to play», og dette vil uten tvil fortsette med denne endringen. Du kan gjøre ulike grep for å nå ut organisk selvsagt (ref. tipsene fra Mari over), men bedrifter må regne med at de og må betale for seg for å kunne få fullt utbytte av Facebook som markeds- og salgskanal.

Det betyr igjen at du og din bedrift må sette dere inn i hvordan annonsering på Facebook fungerer (eventuelt outsource dette til noen med kompetanse på området) for å øke sjansene for å lykkes. Samt at du må henge med på de endringene som dukker opp og tilpasse Facebookmarkedsføringen både organisk og betalt til dette. For den rekkevidden og de mulighetene som fins, gjør at Facebook vil kunne være en god markedskanal for deg fremover også.

Legg ikke alle eggene i én kurv.

I tillegg må du selvsagt se på andre kanaler i tillegg. Facebook er, og vil kunne fortsette å være, en effektiv markedskanal. Men det er likevel bare én av flere steder du bør være synlig som bedrift. Å sette all fokus kun på én kanal er sårbart og ikke bærekraftig over tid. Du må finne en miks av kanaler som er hensiktsmessig for din bedrift å være synlig i.

Spennende tider fremover altså. Det gjelder å henge med i svingene.

Hva tenker du om disse nyhetene? Legg gjerne igjen en kommentar.

(3) comments

Add Your Reply