mai 13

Content Marketing – Langsiktig relasjonsbygging.

Det er hard konkurranse om å nå ut til potensielle kunder. Vinnerne er de som klarer å skape mest verdi til sin målgruppe. Og de som klarer å skape det beste engasjementet blant sine potensielle og eksisterende kunder. Dette dreier seg da om det som kalles «Content Marketing» eller «Innholdsmarkedsføring» på norsk.

Illustrasjon - Content is King (Innholdsmarkedsføring)

Reiselivsnæringen er en ekstremt konkurranseutsatt og global næring. Og dette må din reiselivsbedrift være bevisst på når du skal få dine tjenester synlig og tilgjengelig. Så hva er viktig når du publiserer noe i dine digitale kanaler? Hvordan kan du nå å engasjere dine følgere og potensielle kunder?

Første bud er: Vit hvem du skal nå. Kjenner du din målgruppe? Vet du hva som kjennetegner dem og hvilke behov de har? Publiser innhold for dine drømmekunder og ikke for alle andre. Finn også ut hvorfor du publiserer innhold. Hva er målet med publiseringen? Hva er det du vil kommunisere?

Ha i tillegg fokus på hvor ditt publikum befinner seg i sin kundereise. Dine potensielle kunder er som regel ikke klare for å ta en kjøpsbeslutning umiddelbart. De gjennomgår en prosess hvor de går gjennom ulike faser fra de drømmer om en reise frem til de beslutter å gjennomføre en booking f.eks. Det innholdet du legger ut må altså være laget for din målgruppe, og i tillegg vært tilpasset den fasen de befinner seg i.

Det betyr at ditt innhold ikke bare skal selge tjenestene dine, men også kunne gi verdi til dine kunder før du legger inn støtet som selger. Gi, uten å forvente noe tilbake. Du skal svare på spørsmål, være hjelpsom og underholdene. Dette for å skape et forhold mellom dem og din bedrift. At potensielle og eksisterende kunder har tillit til din bedrift er avgjørende for suksess og økt salg.

Sosiale medier kan være en veldig nyttig plattform for å kunne gi kunden etinnblikk i dine tjenester, og være et sted hvor du kan fortelle gode unike historier som inspirerer og skaper tillit

 «Content marketing er en markedsføringsteknikk hvor man skaper og distribuerer relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg, etablereen relasjon med å engasjere en tydelig definert målgruppe – med et mål om å stimulere til lønnsom kundeatferd» (Joe Puluzzi – 2007).

Det handler altså om å gi din målgruppe nyttig innhold de har behov for, uansett hvor de befinner seg i sin kundereise. De færreste liker å bli solgt til, derfor bør man skape en relasjon først og la dem bli kjent med deg. Man frir ikke på første date!

Fokuset skal være på at man er til nytte, er underholdene og at man er autentisk. Reiselivseksempler på slikt innhold kan være en guide til en attraksjon, inspirerende bilder med informasjon om et sted/en destinasjon, interaktive kart, live video fra en aktivitet du tilbyr etc.Visuelt innhold er veldig viktig. Kanskje kan det å hente inn en profesjonell fotograf være en like nyttig investering som å betale for en annonse et sted.

Det er og viktig at du har kontinuitet i ditt innhold. Publiser innhold regelmessig, men husk likevel at kvalitet alltid er viktigere en kvantitet.